Waarom zou u voor een operationele leasing kiezen?

U wilt gebruik maken van een bepaald goed, zonder er eigenaar van te zijn, en u wenst het bij afloop van het contract niet noodzakelijk aan te kopen, dan is een operationele leasing voor u de geknipte formule.

Deze financieringsformule is perfect geschikt voor personen of bedrijfsvoertuigen, voor industriële voertuigen, computerapparatuur en ook bouwmachines en machinewerktuigen. In de meeste gevallen verbindt de leverancier zich ertoe de apparatuur aan het einde van het leasecontract terug te nemen.

Piekmomenten

U wilt gedurende een bepaalde periode over het nodige materiaal beschikken om een overschot aan activiteiten op te vangen of om aan een specifieke markt te voldoen.

Sterk verouderd materiaal

U wilt een materiaal intensief gebruiken en regelmatig vernieuwen vanwege de hoge afschrijving.

Geen invloed op uw liquiditeiten

U wilt uw investeringen uit uw balans houden om uw leningscapaciteit niet in gevaar te brengen.

U geniet van belangrijke boekhoudkundige en fiscale voordelen

Operationele leasing in de praktijk

Operationele leasing in 3 stappen:

  • u kiest zelf het gewenste materiaal en uw leverancier;
  • wij kopen het materiaal voor u en u kunt erover beschikken;
  • u betaalt het leasebedrag maandelijks, per kwartaal of per semester gedurende de leaseperiode die van 2 tot 5 jaar kan gaan.

Geniet van onze expertise

Dankzij onze 45 jaar ervaring in leasing en onze kennis van diverse materialen en diverse markten kunnen wij speciale procedures zoals verschillende leasingschemas en voorschotten behandelen en voldoen aan uw behoeften aan specifieke en complexe regelingen.