Cookies

Cookiebeheerbeleid

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de gegevensbescherming zijn voor ons een prioriteit.

Wanneer u naar onze website surft, lichten we er u over in dat er cookies en andere trackers geïnstalleerd kunnen worden of dienen om toegang te verkrijgen tot informatie op uw computer, tablet of smartphone. Dit cookiebeheerbeleid getuigt van onze verbintenis om u volledige informatie te geven over het gebruik en de opslag van cookies in naleving van uw keuzes en van onze reglementaire verplichtingen.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein computerbestand, een tracker dat opgeslagen en gelezen wordt via de webbrowser bijvoorbeeld wanneer u een website raadpleegt, een elektronisch bericht leest, software of een mobiele applicatie installeert of gebruikt en dit ongeacht de gebruikte terminal (computer, smartphone, tablet, enz.).

Les termes de « cookie » ou « traceur » recouvrent par exemple les cookies HTTP, flash, pixels (mini image déposé sur les pages du site invisibles à l'œil nu), tags, fingerprinting, identifiant généré par un logiciel ou un système d'exploitation (numéro de série, adresse MAC, identifiant unique de terminal (IDFV).

Hoe kunt u cookies accepteren of weigeren?

Cookies die door onze site zijn geplaatst

Wanneer u onze site bezoekt, wordt u via een bericht op de hoogte gebracht van de cookies die door de browser worden geplaatst en gelezen. Het informeert u over het gebruik dat ervan wordt gemaakt en nodigt u uit uw toestemming te geven. U zult dus uw voorkeur kunnen aangeven, hetzij globaal voor de site, hetzij per doel.

U kunt uw keuzes op elk moment wijzigen via de link Cookiebeheer onder aan de pagina op onze site.

Wij bewaren uw keuzes met betrekking tot het opslaan van cookies gedurende 6 maanden.

Cookies van derden

U kunt zich ook verzetten tegen het plaatsen van cookies van derden door de cookie-pagina's van deze partners rechtstreeks op hun websites te raadplegen.

Waarom cookies gebruiken?

Cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze site

Deze cookies zijn vereist voor de basiswerking van de site. Ze zorgen ervoor dat u de site kan gebruiken en toegang heeft tot uw beveiligde klantenzone, uw gebruikersinterface kan personaliseren (taalkeuze bijvoorbeeld), de cookies kan kiezen die op uw uitrusting worden opgeslagen en de veiligheid van het authenticatiemechanisme kan verzekeren. Deze cookies zijn onmisbaar om te surfen.

Deze cookies:

  • slaan uw keuzes op over het opslaan van cookies (eu-consent)
  • authentiseren u om u met uw persoonlijke ruimte te verbinden

Mediumbereikmetingcookies

These cookies are subject to consent and are used to establish audience tracking, an overall tracking of your browsing to identify possible site malfunctions and improvements.

  • Google Analytics

    Google Analytics is een mediumbereikmetingoplossing die door Google LLC wordt voorgesteld. Deze cookies zijn aan uw goedkeuring onderworpen en kunnen ons mediumbereik meten maar worden ook door Google gebruikt voor zijn eigen behoeften (productverbetering, gepersonaliseerde reclame). Wanneer u aanvaardt om deze cookies op te slaan, veronderstelt dit dat u ermee akkoord gaat dat uw gegevens naar Google LLC worden verzonden waarvan de servers zich in de Verenigde Staten bevinden.

    Google Analytics Privacybeleid

Ik aanvaard het gebruik van cookies voor mediumbereikmeting

Welke gegevens worden er via de cookies verzameld?

De verzamelde informatie kan de geraadpleegde webpagina's en rubrieken omvatten, de advertenties waarop u geklikt hebt, het type hardware en de gebruikte browser, het identificatienummer van de hardware, in voorkomend geval, uw IP-adres, en elke andere informatie die u op onze site geleverd hebt.

Bewaarduur?

We bewaren uw keuzes over het opslaan van cookies 6 maanden lang.

De levensduur van onze cookies is maximum 13 maanden.

De informatie die via de mediumbereikmetingcookies verzameld wordt, wordt 25 maanden bewaard.