Een veiligheidslek melden

* : Verplichte informatie


Uw contactgegevens

Uw verklaring

De op dit formulier verstrekte informatie wordt verwerkt door Crédit Mutuel Leasing. We garanderen u de vertrouwelijke verwerking en het gebruik volgens de wetgeving van uw persoonsgegevens. Alleen bevoegde personen hebben toegang tot uw gegevens. De gegevens worden gedurende 12 maanden bewaard.
U hebt het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van en bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens, overeenkomstig de voorwaarden van de GDPR. Om deze rechten uit te oefenen en voor al uw vragen over deze verwerking, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: Functionaris voor gegevensbescherming, 63 chemin Antoine Pardon, 69814 Tassin CEDEX. Als u, na contact met ons te hebben opgenomen, van mening bent dat uw rechten op het gebied van de GDPR niet worden gerespecteerd, kunt u zich tot de CNIL (Franse privacy waakhond) wenden.